1927 YILI ISPARTA İLİ KULEÖNÜ KÖYÜ’ NE AİT NÜFUS SAYIM DEFTERİ

4
1927 YILI ISPARTA İLİ KULEÖNÜ KÖYÜ’ NE AİT NÜFUS SAYIM DEFTERİ
S.NO HANE NO BUGÜNKÜ SOY-SÜLALE VEYA KİŞİ ADI VE ÜNVANI PEDERİNİN İSMİ VALİDESİNİN İSMİ TEVELLÜDÜ / DOĞUMU MİLADİ
LAKAP ADI
KİŞİ ADI VE ÜNVANI BABA ADI ANNE ADI RUMİ  
1 1289 1873
1309 1893
1330 1914
2 1289 1873
3 1329 1913
4 6 Hacı Ali oğlu Hafız Hüseyin .. Mustafa Hüseyin Hatice 1319 1903
zevcesi Dudu Mehmet Fatma 1319 1903
validesi Hatice Abdülfettah Havva 1286 1870
5 7 Dağlı Aligil Hacı Ali oğlu Ali zevcesi Ayşe Abdülfettah Havva 1290 1874
6 8 Eliboşlar İlik oğlu kerimesi Ümmühan Süleyman Zehra 1300 1884
hafidesi Dudu Süleyman Zehra 1314 1898
7 9 Öcüler Salih oğlu İsmail Ali Ayşe 1311 1895
zevcesi Emine Hüseyin Hatice 1309 1893
8 10 Kolubağlıgil İlİk oğlu Bekir Süleyman Zehra 1290 1874
hafidi Hasan Bekir Şefika 1319 1903
9 11 Kuru Aligil ya da Hıdırlar Kolcu kerimesi Fatma Mehmet Zeliha YIRTILMIŞ YIRTILMIŞ
10 12 Karaveli oğlu Mehmet Ali Emine YIRTILMIŞ YIRTILMIŞ
hafidi Mustafa Mehmet Ayşe YIRTILMIŞ YIRTILMIŞ
zevcesi Vesile Süleyman Emine YIRTILMIŞ YIRTILMIŞ
ARADAKİ HANE KAYITLARI YIRTILMIŞ
11 20 Burçakçıgil Kolcu oğlu İbrahim Mahmut Şerife 1330? 1914
hafidesi Fatma Mahmut Şerife 1327? 1911
12 21 Topcular Buruk oğlu damadı Mehmet Ali İsmail Havva 1312 1896
zevcesi Havva Ali Ayşe 1320 1904
hafidesi Şehriban Mehmet Ali Havva 1334 1918
13 22 Küçük Hüseyinler ya da Buruklar Hıdır oğlu Koca Hüseyin Mehmet Nuri Fatma 1325 1909
validesi Fatma Mustafa Gülsüm 1297 1881
14 23 Küçük Hüseyinler ya da Buruklar Hıdır oğlu Küçük Hüseyin Hasan Hasibe 1331 1915
validesi Hasibe Süleyman Havva 1309 1893
hafidi Kamil Hasan Hasibe _
15 24 Hayroğlugil Hıdır oğlu Ahmet Çavuş Mustafa Emine 1288 1872
zevcesi Hatice Mehmet Zahide 1300 1884
16 25 Hayroğlugil Hıdır oğlu Ramazan Mustafa Emine 1297 1881
zevcesi Ayşe Mehmet Zahide 1307 1891
oğlu Mustafa Ramazan Ayşe 1325 1909
17 26 Hademe İsmailgil Hıdıroğlu damadı Ali İsmail Havva 1316 1900
zevcesi Emine İbrahim Fatma 1318 1902
validesi Fatma Osman Hatice 1290 1874
18 27 Tortoplar ya da Çullular Hıdıroğlu Mehmet zevcesi Hatice Mustafa Havva 1285 1869
19 28 Dört Osmanlar Orhan oğlu Osman İbrahim Ayşe 1315 1899
zevcesi Atike Mustafa Zeliha 1311 1895
20 29 Koyunahmetler ya da Kabaşekergil Çobanoğlu İsmail Hasan Fatma 1328 1912
21 30 Koyunahmetler ya da Kabaşekergil Hacı Hasan Oğlu Hüeyin Hafız Ahmet Ayşe 1316 1900
Zevcesi Ayşe Ömer Emine 1318 1902
22 31 Ümmülerin Ali Çavuşgil Hacı Veli Oğlu Ali Çavuş Ali Şerife 1313 1897
Zevcesi Penbe Mehmet Havva 1317 1901
23 32 Kırkbirler ya da Zorbalar Kahyaoğlu Ali Hafız Mehmet Rabiya 1309 1893
Seferberlik GAZİSİ (1.Dünya Savaşı) Zevcesi Atike Süleyman Zübeyde 1304 1888
Eski Muhtarlardan / Süleyman ÜNLÜSOY Oğlu Mehmet Ali Atike
Oğlu Süleyman Ali Atike
Validesi Zübeyde Mustafa Fatma 1282 1866
24 33 Karacıgil ya da Avaragil Karaveli oğlu Mahmut Hasan Hüseyin Dudu 1314 1898
Validesi Dudu Mehmet Ali Ayşe 1289 1873
Zevcesi Hacer İbrahim Ayşe 1316 1900
25 34 Ümmüler ya da Cezalar Karaveli oğlu Hüseyin Hasan Hüseyin Dudu 1311 1895
Zevcesi Zeliha Ali Zübeyde 1316 1900
26 35 Dingiller Dingil oğlu Hüseyin Mustafa Fatma 1327 1911
27 36 Kuşcular Sinanoğlu Süleyman Mahmut Şerife 1317 1901
Zevcesi Gülşan Mustafa Gülşan 1320 1904
28 37 Çineler ya da Çinebeyi Kara oğlu Hüseyin Mehmet Zeliha 1326 1910
Validesi Zeliha Ahmet Hatice 1297 1881
29 38 Çineler ya da Çinebeyi Karaveli oğlu Ahmet Mehmet Şerife 1335 1919
diğer kardeşi Mehmet Şerife 1336 1920
Validesi Şerife Ahmet Hatice
30 39 Dokuzların Hüseyingil Hacı İbrahim Oğlu Şükrü Hafız Hüseyin Fatma 1301 1885
Dokuzun Oğlangil Hemşiresi Dudu Hafız Hüseyin Fatma 1308 1892
Zevcesi Emine Hüseyin Havva 1304 1888
31 40 Takkaklar ya da Numan Çavuşgil Hacı İbrahim Oğlu Numan (Nömen) Çavuş İbrahim Edhem 1304 1888
Seferberlik GAZİSİ (1. Dünya Savaşı) Zevcesi Emine Mehmet Zeliha 1316 1900
Eski muhtarlardan / Süleyman ÜNLÜSOY Oğlu İbrahim Numan Emine 1337 1921
32 41 Hamzagil Hacı Ali Oğlu Hüseyin Mehmet Sultan 1320 1904
Validesi Sultan Hacı İbrahim Kerime 1293 1877
Hemşiresi Hatice Mehmet Sultan 1316 1900
Biraderi Mehmet Mehmet Sultan 1326 1910
33 42 Katipler ya da Deliahmetler Karaveli Oğlu Hafız Mehmet İsmail Fatma 1319 1903
Zevcesi Fatma Mahmut Fatma 1321 1905
Biraderi Mustafa İsmail Fatma 1320 1904
34 43 Çakırlar ya da Zağaroğlanlar Karaveli Oğlu Hafız Mustafa Hüseyin Zarife 1311 1895
Biraderi Nuri Hüseyin Zarife 1318 1902
Validesi Zarife Mahmut Ali Fatma 1285 1869
zevcesi Emine İbrahim Ayşe 1312 1896
35 44 Kazımlar ya da Kazımın Aligil Kamışoğlu Hafız Mustafa Mehmet Ali Fatma 1276 1860
Oğlu Kazım Mustafa Ayşe 1307 1891
Zevcesi Ayşe Hasan Ali Ayşe 1309 1893
Kazım Hafidesi Fatma Kazım Ayşe 1341 1925
36 45 Köşeler Kara Osman Oğlu Hasan Süleyman Hasibe 1319 1903
Hafız Hasibe’nin köprüyü yaptıranlar / Zevcesi Fatma İbrahim Dudu 1321 1905
Süleyman ÜNLÜSOY Biraderi Behçet Mustafa Hasibe 1328 1912
Hemşiresi Havva Mustafa Hasibe
37 46 İmamlar ya da İmamların Hatipoğlu Ali Efendi Mehmet Efendi Fatma 1317 1901
Ali efendigil Zevcesi Hatice Hüseyin Ayşe 1317 1901
Validesi Fatma Mustafa Fatma 1284 1868
Kerimesi Cemile Ali Hatice
Oğlu Mehmet Ali Hatice
Oğlu Ramazan Ali Hatice
38 47 Kaymakamlar ya da Gülşanlar Dervişoğlu Ali Mustafa Gülşan 1316 1900
Ali Annesi Zübeyde Süleyman Havva 1271 1855
Validesi Gülşan Hafız Mehmet Zübeyde 1293 1877
Zevcesi Safinaz Ahmet Fatma 1316 1900
Zevcesi Fatma Nuri Fatma 1319 1903
39 48 Zeyneplerin Aligil Kartuzlu Mehmet Zevcesi Zeynep Abdullah Havva 1275 1859
40 49 Fedikler ya da Ağdırıklar Hacı Hasan Oğlu Ahmet Mehmet Kamile 1320 1904
Zevcesi Emine Mehmet Fatma
41 50 Kütükgil ya da Hacı Hasanlar Hacı Hasan Oğlu Hasan İbrahim Fatma 1329 1913
Babaları İbrahim I,Dünya Savaşı şehitlerinden Biraderi Mustafa İbrahim Fatma 1337 1921
Süleyman ÜNLÜSOY Validesi Fatma Mehmet Efendi Ayşe 1295 1879
42 51 Tülüler ya da İnce Aliler Devecioğlu Mustafa Ali Havva 1304 1888
ya da Yamık Hasanlar Zevcesi Emine Mehmet Dudu 1307 1891
Oğlu Hasan Mustafa Emine 1329 1913
Kerimesi Yaşar Mustafa Emine
Kerimesi Havvaali Mustafa Emine
Kerimesi Ayşe Mustafa Emine
43 52 Köpekçiler Köseoğlu Mustafa Süleyman Emine 1320 1904
Zevcesi Havvana Mustafa Fatma 1327 1911
44 53 Alimenin Bayramgil Köseoğlu İbrahim Mustan Alime 1325 1909
Zevcesi Yaşar Mustan Hatice
45 54 Çizmeligil ya da Göndürleliler Hacı Ali Oğlu Mustafa Hasan Hüseyin Fatma 1312 1896
Zevcesi Ayşe İbrahim Havva 1304 1888
Kerimesi Havva Mustafa Ayşe
46 55 Hıdıroğlu Kerimesi Gülsüm Mustafa Ayşe 1306 1890
47 56 Cezaların Lütfigil Hacıvelioğlu Hafız Hüseyin Ali Şerife 1310 1894
Zevcesi Zeliha Mahmut Şerife 1311 1895
Oğlu Ali Hüseyin Zeliha 1341 1925
Oğlu Lütfi Hüseyin Zeliha
48 57 Hacı İsmail Oğlu Ahmet Hüseyin Emine 1311 1895
Zevcesi Ayşe Veli Havva 1311 1895
Kerimesi Emine Ahmet Ayşe
Biraderi Mustafa Hüseyin Emine 1318 1902
Zevcesi Ayşe Mustafa Ayşe 1317 1901
49 58 Londralıgil Dervişoğlu Ethem Ali Emine 1306 1890
Zevcesi Havva Süleyman Emine 1304 1888
Validesi Emine Mehmet Zübeyde 1275 1859
Hemşiresi Fatma Ali Emine 1294 1878
50 59 Londralıgil Dervişoğlu Mehmet Ali Mehmet Ayşe 1316 1900
Zevcesi Hasibe Süleyman Şerife 1316 1900
Kerimesi Ayşe Mehmet Ali Hasibe
51 60 Pekmezciler ya da Ahmet Çavuşgil Hacı Mustafa Oğlu Mehmet Hüseyin Rahime 1286 1870
Oğlu Hüseyin Mehmet Ayşe 1326 1910
Oğlu Hüseyin Mehmet Ayşe 1326 1910
Mehmet Zevcesi Havva Hasan Ali Ayşe 1313 1897
Oğlu Ahmet Mehmet Havva
52 61 Kel Mehmetgil ya da Çobanlar Ali Çavuş Oğlu Ali Hafız Ahmet Hasibe 1296 1880
Zevcesi Cuma Ali Havva 1303 1887
Oğlu Mehmet Ali Cuma
Oğlu Ali Ali Cuma
Kerimesi Hasibe Ali Cuma
53 62 Çizmeligil Hacı Veli Oğlu Mustafa Veli Havva 1313 1897
Zevcesi Ayşe Mustafa Zeliha
54 63 Birliler ya da Birligil Hacı Veli Oğlu Hüseyin Veli Havva 1316 1900
Zevcesi Kamile İbrahim Dudu 1319 1903
55 64 Çarşılar ya da Göndürleliler Hacı Veli Oğlu Ali Veli Havva 1318 1902
Zevcesi Zübeyde İsmail Ayşe 1319 1903
Mahdumu Veli Ali Zübeyde
56 65 Karaveligil ya da Yağcı Osmangil Hacı Veli Oğlu Osman Veli Havva 1320 1904
Zevcesi Şerife Mehmet Ali Fatma 1326 1910
57 66 Ümmülerin Alasarıkgil Hacı Veli Oğlu Hafız Mehmet Ali Şerife 1306 1890
ya da Çakır Aligil Zevcesi Penbe İbrahim Fatma 1307 1891
Oğlu Ali Mehmet Penbe 1341 1925
Kerimesi Ayşe Mehmet Penbe
Diğer Zevcesi Habibe Mehmet Havva 1341 1925
Kerimesi
Kerimesi
Diğer Zevcesi Hasibe Mehmet Fatma 1304 1888
Diğer Kerimesi Mehmet Hasibe
58 67 Sabırsızlar ya da Bakkal İsmailgil Sofuoğlu Hafız İsmail Mustafa Şerife 1295 1879
Zevcesi Ayşe Molla Mehmet Havva 1299 1883
Kerimesi Şerife İsmail Ayşe
Oğlu Mustafa İsmail Ayşe 1337 1921
Diğer Kerimesi Hatice İsmail Ayşe
59 68 Babışlar Sofuoğlu İsmail İsmail Hatice 1284 1868
Pabuçlar Oğlu Mustafa İsmail Dudu 1313 1897
Çakırlar İsmail Zevcesi Dudu Ahmet Hasibe 1291 1875
Burçakçıgil Oğlu İsmail İsmail Dudu 1322 1906
Mustafa Zevcesi Ümmühan Mustafa Zübeyde 1317 1901
İsmail Kerimesi Penbe İsmail Dudu
60 69 Dirogil Sofuoğlu Ali Onbaşı İsmail Hatice 1276 1860
Zevcesi Şerife Hacı Ali Hatice 1292 1876
Oğlu Mehmet Ali Şerife 1320 1904
Zevcesi Zeynep Mustafa Hasibe 1323 1907
61 70 Sakallılar Sofuoğlu Hafız Mehmet Osman Şerife 1310 1894
zevcesi Emine Mahmut Şerife 1314 1898
Kerimesi
62 71 Sakallılar Sofuoğlu Hüseyin Numan Şerife 1324 1908
Zevcesi Fatma Hasan Ayşe 1324 1908
63 72 Macarlar ya da Eşkıyalar Hacı İbrahim Oğlu Süleyman İbrahim Dudu 1325 1909
Validesi Zübeyde Mehmet Ümmühan 1296 1880
Hemşiresi Dudu İbrahim Dudu 1325 1909
64 73 Çıtırlar Kocabıyıkoğlu Ali Mehmet Hüsniye 1330 1914
Validesi Hüsniye Süleyman Şehriban 1295 1879
Hemşiresi Ayşe Mehmet Hüsniye 1330 1914
Hemşiresi Hesna Mehmet Hüsniye
65 74 Devecigilin Kerimegil Sofuoğlu Mehmet Ali Gülsüm 1302 1886
Zevcesi Kerime Ali Merdin 1312 1896
66 75 Sakallılar Sofuoğlu Hafız Mustafa Ali Gülsüm 1308 1892
Zevcesi Penbe Osman Ayşe
Oğlu Hüseyin
Validesi Gülsüm Mehmet Kamile 1284 1868
67 76 Memişler Memişoğlu Hafız Mehmet Hafız Mahmut Havva 1308 1892
Zevcesi Hatice Ali Gülsüm 1311 1895
Hafidesi Fatma Mehmet Hatice 1330 1914
Hafidesi Şerife Mehmet Hatice
68 77 Memişler Küçük Hacı Oğlu Süleyman Mustafa Emine 1326 1910
Validesi Emine Mehmet Havva 1307 1891
69 78 Sabırsızlar yada Bakkal İsmailgil Sofuoğlu Mustafa Osman Şerife 1320 1904
Zevcesi Zübeyde Mustafa Osman 1325 1909
Validesi Dudu Mehmet Şerife 1297 1881
Biraderi Mehmet Osman Dudu
70 79 Devecigilin Hacı Osmangil Karaveli Oğlu Hacı Osman Süleyman Kerime 1290 1874
Zevcesi Emine Mehmet Fatma 1295 1879
Evladı Maneviyası Osman(Evlatlık) Osman Emine
71 80 Berberlerin Lütfigil ya da Suratoğlugil Suratoğlu Hafız Hasan Osman Ayşe 1310 1894
Eski Muhtarlardan Süleyman ÜNLÜSOY Zevcesi Fatma Osman Kamile 1325 1909
72 81 Suratoğlugil ya da Berberin Kardeşi Suratoğlu İbrahim Osman Ayşe 1313 1897
İbrahim Zevcesi Ayşe Nuri Fatma 1316 1900
73 82 Sinanların Çapkıngil yada Kulagil Sinanoğlu Hafız Osman Ahmet Şerife 1311 1895
İnönüde Kuyu Kazarken Ölen Ahmet Zevcesi Fatma Veli Emine 1299 1883
Süleyman ÜNLÜSOY Oğlu Ahmet Osman Fatma 1330 1914
Oğlu Süleyman Osman Fatma
74 83 Sallabacaklar Sofuoğlu Mustafa Hasan Ayşe 1311 1895
zevcesi Emine İsmail Fatma 1310 1894
Oğlu Ali Mustafa Emine
Validesi Ayşe Hacı Ali Fatma 1290 1874
Kerimesi
75 84 Sallabacaklar Sofuoğlu Hafidi Mehmet
76 85 Kömürcüler yada Yangınlar Deli Ahmet Oğlu Hüseyin Mustafa Hatice 1330 1914
Validesi Hatice Hacı Hüseyin Havva 1308 1892
Hemşiresi Havva Mustafa Hatice
Hemşiresi Zehra Mustafa Hatice
Hemşiresi Ayşe Mustafa Hatice
77 86 Karadayıgil yada Hacıveliler Hacıvelioğlu Mehmet Ali Mehmet Emine 1320 1904
Validesi Emine Veli Havva 1296 1880
78 87 Saraçlar yada Saraçdayıgil Saraçoğlu Hüseyin Hafız Ahmet Ayşe 1310 1894
Eski Muhtarlardan Saraç Dayı Zevcesi Ayşe Mustafa Emine 1311 1895
Bu Kaynağın Yazarı Ve Nüfus Sayımını Yazan Hafidesi Ayşe Hüseyin Ayşe
Süleyman ÜNLÜSOY Hafidesi Emine Hüseyin Ayşe
Hafidesi Fatma Hüseyin Ayşe
79 88 Hocagil yada Hacı Mehmetgil Abdioğlu Hafız Ahmet Mehmet Efendi Fatma 1313 1897
(Şeyh Efendigil) Validesi Fatma Abdülfettah Havva 1270 1854
Zevcesi Emine Mustafa Havva 1316 1900
Hafidi Mehmet Ahmet Emine 1341 1925
Hafidesi Fatma Ahmet Emine 1927 1927
80 89 Balat Mahmutgil yada Mahmut Selçukgil Abdioğlu Mahmut Mehmet Efendi Fatma 1316 1900
Kurtuluş Savaşı Gazilerinden (Şeyh Efendigil) Zevcesi Ayşe Hasan Fatma 1319 1903
Hafidesi Zeliha (Tülünün Zele) Mahmut Ayşe 1927 1927
81 90 Ömer Çavuşgil yada Umar Çavuşgil Külcüoğlu Ömer Çavuş Mustafa Hatice 1285 1869
Zevcesi Vesile Mehmet Havva 1282 1866
Oğlu Mustafa Ömer Vesile 1320 1904
Zevcesi Zeynep Osman Ayşe 1327 1911
82 91 Akaylar yada Bıydıklar Kara Osman Oğlu Hüseyin Mehmet Hamide 1288 1872
Zevcesi Fatma Hüseyin Ayşe 1297 1881
Oğlu Mehmet Nuri Hüseyin Fatma 1325 1909
Hafidesi Penbe Hüseyin Fatma
Hafidi Hüseyin Hüseyin Fatma
83 92 Akaylar yada Bıydıklar Kara Osman Oğlu Hafız Mustafa Hafız Mehmet Fatma 1305 1889
Zevcesi Hatice Mustafa Hatice 1305 1889
Oğlu Süleyman Mustafa Zeliha
Hafidesi Ayşe Mustafa Zeliha
Diğer Zevcesi Ayşe Mehmet Fatma 1309 1893
84 93 Akaylar yada Bıydıklar Damadı Hasan Hüseyin Hafız Mehmet Dudu 1310 1894
Zevcesi Dudu Hüseyin Havva 1314 1898
85 94 Keloğlanlar yada Nafizgil Deli Yusuf Oğlu Nafiz Yusuf Ayşe 1307 1891
Zevcesi Fatma Ahmet Şerife 1295 1879
Oğlu Süleyman Nafiz Fatma
86 95 Doktor Veligil Kahyaoğlu Mehmet Hafız Veli Emine 1312 1896
Validesi Emine Mehmet Ayşe 1279 1863
Zevcesi Fatma Mustafa Nazik 1313 1897
Kerimesi Ayşe Mehmet Fatma
87 96 Tulumlar Kahyaoğlu Hasan Hafız Veli Emine 1314 1898
Seferberlik (1.Dünya Savaşı) Gazilerinden Zevcesi Emine Mustafa Hatice 1316 1900
Tulum Hasan Dayıgil Süleyman Ünlüsoy Hafidesi Emine Hasan Emine 1343 1927
Hafidesi Zeliha Hasan Emine 1341 1925
88 97 Konurlar-Gonurlar-Develigil yada Kethuda Oğlu Hasan Mehmet Fatma 1326 1910
Yağırlı Hasangil Validesi Fatma Mustafa Ayşe 1301 1885
Kerimesi Asiye Mehmet Fatma
Kerimesi Ayşe Mehmet Fatma
89 98 Savlı Hakkı yani Savlı Hakkının oğlugil Savlı Hakkı
90 99 Merdinler Hacı İbrahim Oğlu Sarı Ali Mehmet Kerime
Zevcesi Merdin Süleyman Adike
Oğlu İbrahim Ali Merdin
Zevcesi Zübeyde Mehmet Keziban
Ali’nin Kerimesi Ayşe Ali Merdin
91 100 Koç Dedegil yada Koçlar Koçoğlu Mehmet Ali Emine
Goş Didegil Oğlu Mustafa Mehmet Adike
Mehmet Zevcesi Dudu Ömer Ayşe
101 SAYFA YOK EDİLMİŞ
102 SAYFA YOK EDİLMİŞ
92 103 Kara Ahmetler ya da Molla Ahmet Oğlu Ali Ahmet Ayşe 1289 1873
Karamatlar Zevcesi Şerife Yusuf Abide 1295 1879
Oğlu Ali Ali Şerife 1319 1903
Zevcesi Nazik Hasan Hüseyin Şerife 1319 1903
Kerimesi Fatma Ali Nazik 1338 1922
Kerimesi Havva Ali Nazik 1339 1923
93 104 Salihlerin Ahmetgil veya Çiftçi Ahmetler Salih oğlu Damadı Ahmet Hafız Hüseyin Fatma 1313 1897
Validesi Ayşe Hasan Şerife 1275 1859
Zevcesi Şerife Salih Ayşe 1309 1893
Hafidesi Fatma Ahmet Şerife
Hafidesi
94 105 Bekiroğlugil yada Bekiroğulları İlik oğlu Mehmet Mehmet Fatma 1288 1872
Zevcesi Hatice Hafız Ahmet Zübeyde 1296 1880
Oğlu Mehmet Mehmet Hatice 1316 1900
Zevcesi Huriye Hüseyin Zübeyde 1321 1905
95 106 Koçlar Deli Ahmet Oğlu Ali Ahmet Ayşe 1309 1893
Zevcesi Hatice Hasan Vesile 1307 1891
Kerimesi Ayşe Ali Hatice 15Rebiülahir1344?
96 107 Yağcı Hasangil  Danalı Oğlu Mehmet Ali Ömer Ayşe 1283 1867
Zevcesi Fatma Hasan Havva 1291 1875
Oğlu Hasan Mehmet Ali Fatma 1318 1902
Zevcesi Hatice
97 108 Cafarlar yada Cafarın Osmangil Sofuoğlu Mehmet Osman Fatma 1318 1902
Validesi Fatma Mehmet Zübeyde 1295 1879
Zevcesi Kamile Hüseyin Zübeyde 1316 1900
Hafidesi
Hafidesi
98 109 Sallabacaklar yada Sarıbıçaklar Sofuoğlu Hafız Hasan Mustafa Şerife
Zevcesi Ümmühan Ali Ayşe
Oğlu Mustafa Hasan Fatma
Oğlu Ali Hasan Fatma 1324 1908
Mustafa Zevcesi Hesna Mehmet Ali Zübeyde 1322 1906
Ali Zevcesi Hüsniye Ali Merdin 1325 1909
Mustafa Hafidesi Şerife Mustafa Hesna
99 110 Şalamangil ya da Osman Çavuşlar Sofuoğlu İsmail Mustafa Şerife 1291 1875
Zevcesi Nazik Ahmet Habibe 1288 1872
Oğlu Mustafa İsmail Nazik 1324 1908
111 SAYFASI KOPARILMIŞ DURUMDA
100 112 Hattatın Mustafagil Hıdıroğlu Mehmet Mustafa Zeliha 1318 1902
Zevcesi Şefika Osman Fatma 1316 1900
Oğlu Mustafa Mehmet Şefika
101 113 Hattatlar Hıdıroğlu Bayram Mehmet Mehmet Emine 1318 1902
Validesi Emine Veli Şerife 1295 1879
Zevcesi Havva Ali Fatma 1317 1901
Oğlu Mehmet
Hafidesi Şerife
102 114 Osman Çavuşlar ya da Şalamangil ya da Hacı Ali Oğlu Osman Çavuş İbrahim Ümmühan 1270 1854
Pazvantlar Zevcesi Kamile Hacı Ali Fatma 1294 1878
Oğlu Ali Osman Kamile 1319 1903
Oğlu İsmail Osman Kamile 1322 1906
Oğlu Mustafa Osman Kamile 1330 1914
Hafidesi Nazike Osman Kamile 1327 1911
Ali Zevcesi Zübeyde Mustafa Emine 1318 1902
Ali Hafidi Osman Ali Zübeyde
İsmail Zevcesi Seyyare Osman Ayşe 1316 1900
Hafidesi Hatice İsmail Seyyare
103 115 İçelligil ya da Ahmet Refikgil İçelli Oğlu Ali Hafız Yusuf Emine 1302 1886
Zevcesi Zübeyde Süleyman Emine 1300 1884
Oğlu Ahmet Refik Mehmet Ali Zübeyde 1331 1915
Hafidesi Safinaz Mehmet Ali Zübeyde 1319 1903
Hafidesi Emine Mehmet Ali Zübeyde
104 116 Umarlar ya da Ömerlerin Ali Hafızgil Abdioğlu Ali Hafız Mustafa Ayşe 1313 1897
Zevcesi Emine
Zevcesi Feride
105 117 Umarların ya da Ömerlerin Osman Abdioğlu Osman Bayram Ayşe 1323 1907
Zevcesi Kamile
106 118 Nuh Mehmetgil ya da Karadirekgil ya da Nuhlar Abdioğlu Nuh Mehmet Nuh Emine 1318 1902
Zevcesi Havva Osman Ümmühan 1314 1898
Hafidi Mehmet Havva
107 119 Yörükoğlugil yada Doktor Hasangil Hacı Veli Oğlu Damadı Hasan Mehmet Rahime 1319 1903
Validesi Vesile Veli Şerife 1280 1864
Zevcesi Rabia Süleyman Vesile 1316 1900
Hafidesi Hasan Rabia
Hafidesi Hasan Rabia
108 120 Telemenler Telemenoğlu Hafız Hüseyin Mustafa Ayşe 1310 1894
Zevcesi Havva Mustafa Emine 1319 1903
Hafidesi Ayşe Hüseyin Havva
109 121 Pazvantlar Karaoğlu Tahsin Mustafa Emine 1320 1904
Validesi Emine Veli Şerife 1299 1883
110 122 Ayanların Hacı Yaşargil ya da Hıdıroğlu Hacı Mehmet Hacı Mustafa Havva 1302 1886
Hacı Mehmetgil Zevcesi Fatma Hafız Veli Şerife 1302 1886
Hemşiresi Şerife Hacı Mustafa Havva 1309 1893
Hacı Mehmet Hafidesi Hatice Mehmet Fatma 1328 1912
Oğlu Sadık Mehmet Fatma 1341 1925
111 123 Bacakgil ya da Bacakgilin Mehmetgil Sofuoğlu Hüseyin Hasan Ayşe 1316 1900
Validesi Fatma Ömer Şerife 1289 1873
Zevcesi Şerife Hüseyin Havva 1316 1900
Oğlu Mehmet Hüseyin Şerife 1342 1926
112 124 Ayanların Koca Mustafagil ya da Mustangil Hacı Yüzbaşıoğlu Ali Mustafa Ayşe 1317 1901
Validesi Ayşe Mustafa Ayşe 1299 1883
Biraderi Abdülkadir Mustafa Ayşe 1319 1903
Biraderi Mustafa Mustafa Ayşe 1331 1915
Ali Zevcesi Kamile Mehmet Hüsniye 1319 1903
Abdülkadir Zevcesi Şerife Osman Ümmühan 1325 1909
Ali Hafidi Sadık Ali Kamile 1340 1924
113 125 Ayanların Hakkı yada Hakkı Emmigil Hıdıroğlu Hakkı Hafız Hasan Zeliha 1306 1890
Zevcesi Kamile Süleyman Fatma 1312 1896
114 126 Eğirdirli Usta Eğirdirli Mustafa
115 127 Deli Tevfikgil Gökmehmetoğlu Osman Mehmet Ali Ümmühan 1305 1889
Zevcesi Ayşe Ali Emine 1301 1885
116 128 Kadirler ya da Gadirler Köseoğlu Hafız Hüseyin Abdülkadir Fatma 1310 1894
Validesi Fatma Osman Emine 1280 1864
Zevcesi Fatma Hüseyin Sakine 1319 1903
117 129 Canyakıcılar ya da Yüzbaşılar Hacı Yüzbaşıoğlu Mehmet Süleyman Emine 1290 1874
Zevcesi Havva Hafız Hasan Zeliha 1299 1883
Oğlu Ali Mehmet Havva 1320 1904
Ali Zevcesi
Mehmet Hafidi Mehmet Havva
Hafidesi Mehmet Havva
118 130 Yüzbaşılar ya da sonradan Kürtbekirgil Hacı Yüzbaşıoğlu Ramazan Süleyman Emine 1301 1885
Zevcesi Dudu Hasan Zeliha 1301 1885
Hafidesi Nazike Ramazan Dudu
Hafidi Yaşar Ramazan Dudu
Evladı Maneviyesi
119 131 Yüzbaşılar Hacı Yüzbaşıoğlu Ahmet Kerimesi Şerife Ahmet Ayşe 1326 1910
120 132 Corozlar ya da Hacı Veligil Hacı Velioğlu Mehmet İsmail Fatma 1316 1900
Validesi Fatma Ömer Fatma 1281 1865
Zevcesi Kamile Mustafa Emine 1317 1901
Hafidesi Mehmet Kamile
121 133 Hafız Ahmet ya da Hacı Veligil Hacı Velioğlu Hafız Ahmet Veli Şerife 1303 1887
ya da Corozlar Zevcesi Fatma İsmail Emine 1304 1888
Hafidesi Ayşe Hafız Ahmet Fatma 1330 1914
Hafidi Veli Hafız Ahmet Fatma
122 134 Gımisler ya da Tatargil İbişoğlu Mustafa Hüseyin Zeliha 1324 1908
Validesi Zeliha Ahmet Ayşe 1304 1888
123 134 İbişler ya da Demirciler İbişoğlu Mehmet Mustafa Nazike 1316 1900
Zevcesi Fatma Mehmet Hüsniye 1315 1899
Hafidesi Mehmet Fatma
Hafidesi Mehmet Fatma
124 135 Gözsüzler ya da Muhtar Mehmetgil Hacı Velioğlu Mehmet Ali Mehmet Dudu 1317 1901
Validesi Dudu Mehmet Zübeyde 1289 1873
Zevcesi Fatma Mehmet Emine 1316 1900
Biraderi Veli Mehmet Dudu 1313 1897
Biraderi Süleyman Mehmet Dudu 1321 1905
Veli Zevcesi Emine Mehmet Fatma 1319 1903
Veli Hafidesi Veli Emine
125 136 Hacı Mahmutlar Saraçoğlu Mahmut Ömer Havva 1298 1882
Zevcesi Hatice Ali Şerife 1318 1902
Hafidi Yaşar Mahmut Emine
126 137 Hacı Mahmutlar Saraçoğlu Mehmet Ömer Havva 1302 1886
Zevcesi Zehra Mehmet Ayşe 1314 1898
Oğlu Hüseyin Mehmet Zehra
Oğlu Mehmet Zehra
Oğlu Mehmet Zehra
127 138 Hacı Mahmutlar Saraçoğlu Küçük Mahmut Mehmet Emine 1328 1912
128 139 Ayanlar ya da Ayanların Koca Mehmetgil Hıdıroğlu Koca Mehmet Hafız Hasan Zeliha 1294 1878
Ya da Hıdıroğulları Zevcesi İsmihan İbrahim Emine 1305 1889
Not: Yazar Süleyman Ünlüsoy’un soy kütüğü Oğlu Şükrü Mehmet Ayşe 1317 1901
bu bölümdür. Şükrü Zevcesi Naciye Mehmet Hüsniye 1321 1905
Kurtuluş Savaşı Savaşı Gazisi Oğlu Ramazan Mehmet Ayşe 1319 1903
Zevcesi Hacer İbrahim Fatma 1322 1906
Diğeri Ali Mehmet Ayşe 1327 1911
Diğeri Hüseyin Mehmet İsmihan
Diğeri Mahmut Mehmet İsmihan
129 140 Kara Bacakgil Kocabıyıkoğlu Ahmet Mustafa Kamile
Validesi Kamile Süleyman Vesile 1300 1884
Kerimesi Mustafa Kamile
130 141
131 142 Taşcıgil ya da Taşçılar Sinanoğlu Hacı İsmail Hüseyin Fatma 1280 1864
Zevcesi Havva Osman Kamile 1282 1866
Oğlu İbrahim İsmail Havva 1319 1903
Zevcesi Zübeyde Hasan Ayşe 1320 1904
132 143 Aydınlar / Hafız Hüseyingil ya da Adalıgil Sinanoğlu Hafız Hüseyin
133 144 Aydınların Behçetgil Sinanoğlu Behçet
134 145 Irzalar ya da Rızagil Sinanoğlu Hasan
135 146 Hacı Oğlangil Sinanoğlu Yakup
136 147 Çakır Kızıgil Saraçoğlu Ahmet
137 148 Çakır Kızıgil Saraçoğlu Mustafa
138 149 Dedeoğulları Dedeoğlu Mustafa
139 150 Aydınlar Sinanoğlu Süleyman
140 151 Küçük Hasanlar Dervişoğlu Hasan
10 HANE ATLANMIŞ YIRTILMIŞ
141 162 Bedevi Dayıgil Hindioğlu Mustafa
142 163 Pazar Ağasıgil Hıdıroğlu Hasan
143 164 Hafız Mahmutlar Hacı İsmail Oğlu Mahmut
144 165 Güpeliler ya da Güpeligil Hindioğlu Hafız Çavuş
145 166 Nazikler ya da Erdoğanlar, Hacı İsmailoğulları Hacı İsmail Oğlu Süleyman
146 167 Küçük Hasanlar İmamoğlu Küçük Hasan
147 168 Canavarcılar ya da Küçük Hasanlar İmamoğlu Koca Hasan
148 169 Ali Hocagil Bacaksız Oğlu İbrahim Bin Ali Hoca
149 170 Hacı Umarlar Nasiflar Nasuh Oğlu Hafız Mustafa
150 171 Hocaların Fehmigil Hocaoğlu Mustafa
151 172 Eliboşlar ya da Ayanlar Hıdıroğlu Osman
152 173 Ali Hocagil Bacaksız Oğlu İbrahim Bin Ahmet
153 173 Dingiller Dingiloğlu Sarı Mehmet Zevcesi Ayşe
154 174 Kocaoğlanlar Hacı İsmail Oğlu Hasan Hüseyin
155 175 Ali Hocagil Bacaksız Oğlu Hafız Mehmet Bin Osman
156 176 Karaeminegil ya da Delioğlanlar Deli Yusuf Oğlu Kara Mehmet
157 177 Delioğlanlar Deli Yusuf Oğlu Ali
158 178 Bahriler Abdioğlu Ali Hafız Zevcesi Zübeyde
179 SAYFA YIRTILMIŞ ATLANMIŞ
180 SAYFA YIRTILMIŞ ATLANMIŞ
159 181 Kıkveligil Aydınlı Veli
160 182 Aleyler Hocalar Kocaoğlanlar Hacı İsmail Oğlu Hafidi Mustafa
161 183 Dingiller Dingiloğlu Mustafa
162 184 Çullular Eyvazoğlu Hafız Nuri
163 185 Emirayşeler Bekir Oğlu Ali
164 186 Bahriler Hafız Osman Zevcesi Zeliha Ali Zeliha
165 187 Abdullah Zevcesi Zübeyde
166 188 Hacı Umarlar ya da Nasiflar Nasuh Oğlu İbrahim Zevcesi Emine
       Bu çizelge ve tablolar 1927 Nüfus Sayımı Defterine dayanarak birebir çeviri (transkript) yapılmak suretiyle tarafımdan düzenlenmiştir. Çalışmalar sırasında defterin bugüne ulaşmasında emeği geçen dönemin Nüfus Sayım Katibi Hüseyin SARAÇ’ a, Osmanlıcadan tercüme edilmesinde tarihçi meslektaşım Lütfü AKBAŞ’ a, soyların karşılaştırılmasında Kuleönü Kasabası ileri gelenlerinden Ali Rıza BEYAZ’ a (Kezbanların Hafız Dayı), Hacı Mehmet SELÇUK’ a (Hocagilin), Babam Mehmet (Hemmet) ÜNLÜSOY’ a ve Kuleönü Kasabası’ nın ilk Belediye Başkanı Ali ERDOĞAN’ a ayrıca  soy çizelgelerinin yazılımı ve biçimlendirilmesinde katkısı bulunan kardeşim İlyas ÜNLÜSOY’ a, ve son anda yakılmak üzere sobaya atılacağı sırada tarihi bir belge olduğu farkedilerek tarafıma ulaştırılmasında emeği geçen ve bana çalışmalarımda önemli ölçüde katkıda bulunan Belediye Yetkilisi Şükrü ÜNLÜSOY’ a teşekkürlerimi sunar, yapılan çalışmanın başta bugünkü kasaba halkı olmak üzere tüm gelecek kuşakların tarihine ışık tutması ve yarınlarına rehberlik etmesi, bundan sonra yapılacak olan diğer çalışmalara temel kaynak teşkil etmesi dileğiyle…  23.09.2009
       Süleyman ÜNLÜSOY
Galatasaray Üniversitesi / Galatasaray Lisesi
 Tarih öğretmeni
[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
Benzer Yazılar

Bir cevap yazın